Wat doen we?

Dit weekend wordt georganiseerd voor alle christenen vanaf 21 jaar. Op dit weekend zullen we veel met Gods Woord bezig zijn op verschillende manieren.

We kiezen per keer een onderwerp en nodigen sprekers uit die hier met ons over na zullen denken. Dit bespreken we in groepjes met elkaar en onderzoeken zelf wat de Bijbel hierover te zeggen heeft.

Tussen de Bijbelstudies/lezingen door zal er ook voldoende tijd zijn voor ontspanning, sport en gezelligheid.

A builder working on a construction

Wat is ons geloof?

Wij geloven dat er één God is die hemel en aarde gemaakt heeft.
We geloven dat de mensen hebben gezondigd en de relatie met God daarmee hebben verbroken. Maar God had een plan om deze relatie te herstellen, alles in de Bijbel wijst ons hierop.

God Zelf is mens geworden in de Heere Jezus. Hij is aan het kruis gestorven en na 3 dagen weer opgestaan. Hij heeft hiermee de straf gedragen voor ieder die in Hem gelooft, zodat de relatie van de mens met God weer hersteld kan worden!

Temporary empty image

Wat is ons doel?

In dit leven is het belangrijk om te werken aan je geestelijk bouwwerk, zoals in 1 Korinthe 3 staat. Vandaar ook de naam Highrise!

Dit bouwen begint met het zelf bestuderen van Gods woord en het toepassen daarvan in onze levens. Zo bouw je, bewust of onbewust aan dit bouwwerk.

Ons doel is om iedereen te bemoedigen en toe te rusten om na het weekend zelf verder te kunnen bouwen zodat we in de omgeving waar God ons geplaatst heeft mogen functioneren als stabiele gelovigen, pilaren van de plaatselijke gemeentes, licht verspreidend tot Zijn eer.

A builder working on a construction